به گزارش اکونا پرس،

یکی از جذاب ترین و راحت ترین روش هایی که می توان تبدیل به یک تولیدکننده شد بنگاه های کوچک هستند که در ابتدا نیازمند سرمایه گذاری های کلان نخواهند بود باتوجه به زود بازدهی و رسیدن به محصول میتوان از آن انتظار سوددهی کوتاه مدت داشت.                         

اما  جالب است بدانید که آسیب‌پذیرترین صنایع در کشور علیرغم مزایای که در سود دهی دارند بنگاه‌ها و صنایع کوچک  هستند. چرا که صنایع کوچک از جایگاه مناسبی برخوردار نبوده و تعریف مشخصی در  اشل اقتصادی کشور ندارند.

این در حالی است که در دنیا صنایع کوچک به عنوان  موتور مولد  توسعه اقتصاد  شناخته می شود، طبق تعریف بانک جهانی، کسب و کارهای کوچک و متوسط به بنگاه‌هایی اطلاق می گردد که دارای حداکثر ۳۰۰ پرسنل بوده و فروش سالیانه آن از ۱۵ میلیون دلار تجاوز نکند.

 بر اساس تعریف بانک جهانی، کسب و کارهای خرد  کمتر از ۱۰ پرسنل و فروش سالیانه کمتر از ۱۰۰ هزار دلار، کسب و کارهای کوچک بین ۱۰ تا ۵۰ نفر پرسنل و فروش سالیانه بین ۱۰۰ هزار تا ۳ میلیون دلار، کسب و کارهای متوسط بین ۵۰ تا ۳۰۰ نفر پرسنل با درآمد سالانه سه میلیون تا ۱۵ میلیون دلار  تقسیم بندی می شوند.

 اما تعریف بنگاه ها و صنایع کوچک در کشور شاخص های جهانی متفاوت است و بر این اساس کسب و کارهای کوچک کمتر از ۵۰ نفر پرسنل دارند که باید از وحدت مالکیت و مدیریت برخوردار باشند.همچنین سرمایه و یا مالکیت توسط یک شخص یا یک گروه کوچک  تهیه می شود.همچنین باید محیط کاری محلی و کارکنان و مالکان در یک منطقه جغرافیایی و نزدیک به هم باشد و  اندازه نسبی فعالیت  در مقایسه با بزرگترین واحد مشغول در صنعت کوچک باشد.

 با توجه به تعریف و شاخص هایی که برای کسب و کارهای کوچک در داخل کشور  پیش بینی شده است به نظر می رسد بیشتر دست و پا گیر و  چاله ساز برای آنها باشد.