به گزارش اکونا پرس،

در باب اهمیت تولید  همین موضوع بس است که به  زعم کارشناسان ستون فقرات اقتصادی کشور را تشکیل می دهد.قطعاً توانمندی یک اقتصاد وابسته به ستون فقرات آن است که همان تولید است

 موضوعی که چشم انداز و بستر مناسبی  برای  دولت آینده ایجاد می‌کند  و انتظار می‌رود  نامزدهای انتخاباتی برای تشکیل سیزدهمین دولت جمهوری اسلامی ایران  توجه ویژه ای به تولید داشته باشند و نقشه راه و برنامه های خود را  مبتنی بر حمایت از تولید بنیان کنند.

تولیدی که به گواه کارشناسان و آمار و ارقام موجود  بخش عمده موانع و چالش های آن در داخل کشور وجود دارد و بسیاری از آنها به راحتی قابل حل هستند. برهمین اساس در این گزارش به وضع موجود وبسترهای شکوفایی تولید کشور پرداخته می شود.

بنابراین گزارش وضعیت واحدهای تولیدی کل کشور به زعم رئیس سازمان بازرسی، از ۵۵ هزار واحد تولیدی رصد شده در سراسر کشور حدود ۳۴ هزار و ۳۵۲ واحد تولیدی فعال هستند همچنین ۵۱۷۲ واحد نیمه فعال و حدود ۱۵ هزار واحد تعطیل می باشند.بر این اساس ۳۸ درصد واحدهای تولیدی تعطیل و یا نیمه فعال هستند.

متاسفانه اغلب اوقات موضوع حمایت از تولید با حمایت از تولید کننده اخلاط می‌شود.در واقع کار عاقلانه و درست حمایت از تولید است و کمک و حمایت از تولیدکننده زیرمجموعه آن قرار می گیرد.بر همین اساس سیاستگذاران و مسئولین این دو موضوع راتفکیک نکرده و آشفته بازار  وضع موجود را به وجود می آورند.

بر این اساس حمایت از تولیدکننده به هیچ عنوان به معنای حمایت از تولید تلقی نمی شود. به عنوان مثال حمایت از صنعت خودرو به معنای حمایت از دو برند ایران خودرو و سایپا نیست. دلیل آنکه در صنعت خودروسازی تنها دو برند قدعلم کرده اند حمایت صرف از تولید کننده بوده است اگر سیاست گذاران به دنبال حمایت از تولید صنعت خودرو بودند اکنون چندین برند با هم رقابت می‌کردند.