به گزارش اکونا پرس،

پگاه در سال ۹۹ تندیس واحد برتر کیفی از سوی سازمان غذا و دارو را کسب و ۵۹ نشان ایمنی و سلامت محصول را نیز دریافت و به‌روز رسانی کرد.

بر پایه این گزارش، کسب ۳ نشان نمونه استاندارد کشوری، ۲۶ عنوان نمونه استاندارد استانی و ۹ لوح واحد برتر از سوی سازمان غذا و دارو نیز در کارنامه کیفیتی شرکت صنایع شیر ایران در سال ۹۹، به ثبت رسید.

همچنین، با هدف توسعه بازارهای صادراتی پگاه در سال گذشته، ۱۲ مورد کد صادراتی IR را کسب و به روز رسانی و اولین نشان حلال از سوی سازمان ملی استاندارد را دریافت کرد.