به گزارش اکونا پرس،

فهرست اقلام خوراکی به این شرح زیر است:

فهرست قیمت رسمی اقلام خوراکی اعلام شد

 

فهرست قیمت رسمی اقلام خوراکی اعلام شد

قیمت نان مربوط به استان تهران بوده و این قیمت برای هر قرص نان است.

هرگونه تغییر قیمت در اقلام خوراکی نیز از طریق پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی اطلاع رسانی خواهد شد.