به گزارش اکونا پرس،

هیات مدیره شرکت تامین سرمایه نوین مجوز افزایش سرمایه 33 درصدی این شرکت را از محل سودانباشته به تصویب رساند. بر این اساس سرمایه شرکت از مبلغ 15 هزار میلیارد ریال به مبلغ 20 هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت. این افزایش سرمایه به منظور بهبود نسبت کفایت سرمایه شرکت، تامین مالی منابع مورد نیاز مشتریان و همچنین حفظ و افزایش سهم بازار انجام خواهد گرفت. افزایش سرمایه یادشده جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده که در صورت تایید اطلاع‌رسانی می‌شود.
بر اساس اعلام تامین سرمایه نوین، انجام افزایش سرمایه یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است.
شرکت تامین سرمایه نوین به عنوان پانصدوبیست و پنجمین شرکت پذیرفته شده پس از پذیرش و درج نام شرکت در فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس عرضه شد.