افزایش روز افزون تورم ،تاثیر مستقیمی بر قیمت مسکن در کشور گذاشته است که سیاست های دولت در سال های اخیر نتوانسته است آنطور که باید این بازار پر طرفدار را سر و سامان بخشد. رشد نا متناسب حقوق اقشار کم درآمد جامعه، بستر اقتصادی متزلزل و برنامه ریزی و مدیریت غلط برای بخش مسکن از عواملی هستند که خانه‌دار شدن را برای بسیاری از افراد جامعه دست نیافتنی کرده است.

حسن گلمرادی، کارشناس مسکن در این رابطه به گسترش نیوز گفت:‌ مسکن یکی از نیازهای اساسی مردم و یکی از کالاهای سرمایه ای مهم به شمار می‌رود. تامین مسکن و توجه به تولید علاوه بر تامین رفاه مردم، با افزایش سرمایه‌گذاری و تحرک تقاضا در بسیاری از صنایع وابسته، می‌تواند رشد اقتصادی را بهبود بخشد و با ایجاد اشتغال، بخشی از تقاضای بازار کار را پاسخ دهد. با توجه به نیاز جامعه به مسکن و توجه به‌ این‌ موضوع که‌ بخش زیادی از خانوارها در کشور مستاجر هستند، توسعه تولید مسکن و ساخت و ساز خصوصا  در کلان شهرها و شهرهای مهاجر پذیر یک امر ضروری است.

منبع:گسترش نیوز