به گزارش اکونا پرس،

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از رشد چشمگیر اظهارنامه های دریافتی از اشخاص حقیقی در سال جاری خبر داد و گفت: امسال طی مهلت مقرر قانونی برای ارایه اظهارنامه صاحبان مشاغل، در مجموع حدود چهار میلیون و 445 هزار فقره اظهارنامه و فرم تبصره ماده (100) از سوی اشخاص حقیقی دریافت شد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد تقی پاکدامن، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، گفت: امسال در مهلت تعیین شده برای ارایه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل، حدود سه میلیون و 123 هزار فرم تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم و یک میلیون و 322 هزار فقره اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شد.

وی اضافه کرد: در حالی امسال حدود چهار میلیون و 445 فقره اظهارنامه و فرم تبصره ماده 100 از سوی اشخاص حقیقی به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شده است که در سال 1400، در مجموع معادل دو میلیون و 900 هزار فقره اظهارنامه و تبصره ماده (100) ارسال شده بود و امسال شاهد رشد بیش از 50 درصدی در ارایه اظهارنامه و فرم تبصره ماده (100) هستیم.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از تحقق 95 درصدی درآمدهای مالیاتی در چهارماهه نخست امسال خبر داد و گفت: در بازه زمانی مذکور، در بخش مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده (کالا و خدمات)، جمعا بالغ بر 145 هزار میلیارد تومان مالیات وصول شد.

وی با بیان اینکه این رشد چشمگیر، یک اتفاق مبارک و نشانه ارتقای تمکین مالیاتی است، گفت: امسال همچنین شاهد رشد قابل توجه مالیات ابرازی مودیان بودیم که طبیعتا اشراف اطلاعاتی سازمان به داده ها و اطلاعات مربوط به مبادلات اقتصادی که بیش از هر چیز حاصل ساماندهی دستگاه های کارتخوان بود، بسیار در شکل گیری این وضعیت ایده آل موثر بوده است.

پاکدامن در ادامه خاطرنشان کرد: در سال 1400 و با اجرای برنامه ساماندهی درگاه های پرداخت بانکی و انجام سایر اقدامات دیگر، تعداد دو میلیون و 200 هزار مودی جدید شناسایی شد که از این تعداد، حدود یک میلیون و 200 هزار مودی صرفا با اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و ضرورت ساماندهی کارتخوان‌های نظام بانکی و در اجرای مفاد ماده (11) قانون یاد شده، شناسایی و به عنوان مودیان جدید در نظام مالیاتی ثبت نام کردند.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: برای عملکرد سال 1399 تاکنون برای بیش از 220 هزار مودی که به تکلیف قانونی خود مبنی بر ارایه اظهارنامه مطابق مقررات در مهلت مقرر قانونی عمل نکرده بودند، اظهارنامه برآوردی تولید و نسبت به مطالبه مالیات اقدام شد.