کاظم مرتاض در گفتگو با «روزگارما» با اشاره به لزوم اصلاح نگرش دولت به موضوع اقتصاد، اقتصاد بسته و دولتی را بزرگترین مانع رشد شاخص‌های اقتصادی دانست و گفت: مادامی که اقتصاد کشور از انحصار دولت خارج نشود و دولت بخواهد به بنگاه‌داری خود ادامه دهد، اقتصاد به هیچ عنوان توسعه نخواهد یافت.

وی با بیان اینکه تمام بدنه اقتصاد در اختیار دولت است، افزود: متاسفانه در ایران دولت‌ها بر اقتصاد احاطه دارند و همیشه به عنوان یک رقیب بزرگ برای بخش خصوصی ظاهر می‌شوند.

مرتاض با اشاره به ضرورت چابکسازی دولت، این مهم را یکی از اصول اقتصاد توسعه‌یافته دانست و ادامه داد: دولت به معنای عام، در ایران بسیار حجیم و کرخت است و همین بزرگ بودن دولت، هزینه‌های بسیاری را تحمیل می‌کند اما هیچ دولتی در مسیر کوچکسازی گام برنداشت و حتی در معدود مواردی با ایجاد شرکت‌های خصولتی، هزینه‌های جاری را نیز افزایش دادند. همه این موارد در حالیست که توسعه اقتصادی در گرو چابک‌سازی دولت و پایبندی عملی به قانون اساسی است.

این صادرکننده یادآور شد: بزرگ و حجیم بودن دولت، امر نظارت را به حدی سخت می‌کند که عملاً افراد سودجو می‌توانند در یک حاشیه امن به فعالیت غیرقانونی خود ادامه دهند. با یک نگاه ساده می‌توان ادعا کرد دولت بزرگ بهترین بستر برای قانون‌گریزی است.

این کارشناس اخذ تعرفه‌های منطقی از واردات و صادرات را حق طبیعی دولت دانست و خاطرنشان کرد: اینکه دولت بخواهد بر اساس قیمت و ارزش، تعرفه‌های گمرکی را تعیین کند، کاملاً طبیعی است اما باید در ازای آن خدمات را نیز بهبود دهد و روند امور را هم تسهیل کند. باید دانست هر چه روند فعالیت تجاری آسان‌تر و بروکراسی ساده‌تری داشته باشد، سرعت و کیفیت تجارت بهتر خواهد شد.