علیرضا صمدی کلاهی در گفتگو با «روزگارما» ؛ به نقش تحریم در رکود اقتصادی ایران در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: نباید ادعا کرد تحریم هیچ اثری در اقتصاد ایران نداشته در حالیکه مشاهده میدانی به خوب نشان می‌دهد در تمام این سال‌ها بازرگان و تاجر ایرانی به دلیل محدودیت‌های بانکی و اعمال تحریم‌های مختلف عملاً عرصه رقابت را به تاجران خارجی که با حمایت و پشتیبانی قدرتمند دولت‌هایشان در بازار منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای حضور داشتند، واگذار کردند و سهم ایران چه به لحاظ حجم صادرات و چه ارزش آن، به شدت کاهش یافت.

وی افزود: در تمام این مدت که تاجر ایرانی با تحریم از یک سو و سیاست‌های نادرست دولت از سوی دیگر روبرو و مواجه بود، بازرگانان خارجی با نفوذ استراتژیک و اتخاذ سیاست‌های تشویقی به پشتوانه حمایت‌های دولتی تا توانستند سهم خود را در بازار افزایش دادند.

صمدی کلاهی به اهمیت برند ملی و قدرت نرم اقتصاد در بازارهای هدف اشاره کرد و ادامه داد: در تمام این سال‌ها به دلایل مختلفی کشور قدرت نرم خود را در بازارهای اقتصادی از دست داد به طوری که تاجران ترکیه‌ای و چینی توانستند از این ضعف استفاده کرده و بالاترین بهره‌وری ممکن را کسب و بازارهای بزرگی مانند عراق و افغانستان را به سمت محصولات خود راغب و متمایل کنند.این مهم البته نتایج فرا اقتصادی نیز داشت که یکی از آنها نفوذ فرهنگی در نیازها و سلایق بازارها و هدایت آنها به سلایق موجود در بازارهای مبداء بود.

وی تاکید کرد: اقتصاد کشورها در بخش صادرات تا حد بالایی به قدرت نرم آنها بستگی دارد به طوریکه کشورهای موفق در عرصه فرهنگ و جنگ نرم، عمدتاً موفقیت بیشتر و بالاتری را در عرصه صادرات نیز دارند و می‌توانند جایگاه محصولات خود را تثبیت کنند.

این صادرکننده تصریح کرد: یکی از بهترین ابزارها برای توسعه بازار صادراتی، ساخت و عرضه فیلم و سریال است. این دقیقاً همان اقدامی است که ترکیه در این سال‌ها در منطقه انجام داد و توانست منطقه را با فرهنگ خود آشنا و همگرا کند. علاوه بر آن، برندهای ترکیه‌ای را به خوبی در ذهن بازارهای هدف حتی ایران که رقیب تجاری خود است، نهادینه کرد.