به گزارش اکونا پرس،

محمدرضا جعفریان مشاور مالیاتی اتاق اصناف با اشاره به آخرین وضعیت  قانون پایانه‌های فروشگاهی گفت: با این حال اجرای این قانون نیاز به یکسری زیرساخت‌ها دارد که باید از سوی ارگان‌های دست اندرکار مانند سازمان فناوری اطلاعات، وزارت صمت، معدن، بانک مرکزی و اصناف انجام شود که اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی تامین شود؛ امری که تاکنون مهیا نشده است.

به گفته او، بایدزیرساخت قانون پایانه‌های فروشگاهی آماده شود مخصوصا ماده ۲ قانون که افراد را براساس اولویت‌ها و به صورت پلکانی، مکلف به اجرای قانون می‌کند، اصناف ایران و تهران برای اجرای قانون آمادگی کامل دارند. از آنجایی که اطلاع داریم قرار است این قانون از اول مهر در کشور اجرایی و عملیاتی شود، آماده‌سازی بخشی از این زیرساخت‌ها  هرچه سریعتر اجرایی شود تا زمینه را برای اجرای هرچه سریعتر و راحت‌تر این قانون مهیا سازند.

مشاور مالیاتی اتاق اصناف این را هم گفت: همچنین سازمان تنظیم مقررات مالیاتی یکسری زیرساخت‌های لازم را باید تامین کند. از آن مهمتر سازمان امور مالیاتی کشور است که بزرگترین رسالتش آموزش مودیان و توانمندسازی آن‌ها است. اتاق اصناف ایران نیز آموزش اصناف و اطلاع‌رسانی لازم به اعضای خود را به عهده گرفته و خواهد گرفت.

جعفریان گفت: قانونگذار از تاریخ سوم آذرماه ۱۳۹۸ برای بسترسازی زیرساخت‌های این قانون را داد و باید در اردیبهشت ۱۴۰۰ این قانون اجرایی و عملیاتی می‌شد. اما به دلایل متعدد ازجمله عدم اجرای کامل زیرساخت‌ها و ...  اجرا و عملیاتی شدن این قانون به تعویق افتاد.