به گزارش اکونا پرس،

طی حکمی از سوی “دکتر آرش جالبی”، مدیرعامل شرکت افق توسعه انرژی خلیج فارس، “محمدحسین شمشاد قد” به عنوان سرپرست شرکت افق توسعه انرژی طوس (مالک نیروگاه مشهد) منصوب شد.

شمشاد قد از مدیران باسابقه صنعت برق بوده و از جمله سوابق وی به مدیر امور عملیات بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران، مدیر دفتر قراردادهای شرکت مدیریت شبکه برق ایران، رییس گروه کارشناسان برق منطقه ای خراسان و همچنین دارای سوابق مدیریتی در بخش خصوصی صنعت برق می توان نام برد.