به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی بندرامام؛ دکتر انصاری نیک در جلسه صبحگاهی پتروشیمی بندرامام گفت: «در بحث رهبری و فرهنگ خیلی مهم هست که مدیران حساس و هوشیار باشند، برای حساس شدن جنبه فرهنگی، دانشی و باور هست ، یعنی باید سازمان بندرامام تعهد و باور داشته باشیم تا حساس باشیم .»

وی افزود: «باور به ارزشهای بندرامام باعث می‌شود پروژه ها با سرعت، دقت و حساسیت بالا دنبال شود، همانگونه که در دوران دفاع مقدس شبانه در جزایر مجنون پل احداث کردیم، وقتی در خصوص پتروشیمی بندرامام صحبت میکنیم باید بزرگ فکر کنیم ، عملیاتی حرکت کنیم و بینشی هشیار و حساس باشیم.»

مدیرعامل شرکت پتروشیمی بندرامام ادامه داد: « اگر مدیر حساس به شرایط نباشد، همه چیز برای همه پرسنل عادی می‌شود و همین نگاه غیر حساس منجر به حادثه خواهد شد، عدم حساس بودن مدیران منجر به حادثه می‌شود و حساس نبودن مدیران و سرپرستان باعث میشود حادثه خبر نکند»

دکتر انصاری نیک ارتقای دانش را از دیگر معیارهای یک مدیر کارآمد خواند و تصریح کرد: «انسان هم مانند یک سیستم کامپیوتری هوشمند باید تغییر کند و ارتقا پیدا کند، کامپیوترها را ذهن ما ارتقا می‌دهد پس ما هم قابلیت ارتقا را داریم، سازمان یادگیرنده بندرامام باید به جلو برود و نباید به عقب رفت، یادگیری باعث حساسیت می‌شود و توسعه‌ی منابع انسانی و سرمایه انسانی باید بر اساس یادگیری و مطالعه ارتقا پیدا کنند و باید از کارکنان اهل دانش و نو آور استقبال شود.»

مدیرعامل پتروشیمی بندرامام همچنین معیار های انتصاب در سازمان را نیز بازتعریف کرد و افزود: «معیار انتصاب باید یادگیری، نوآوری، حساس بودن و تقویت ارزش های بندرامام باشد و برای دانش، ابتکار و نوآوری ارزش قایل شوند.»

نائب رییس هیات مدیره پتروشیمی بندرامام ارتقای عملکرد در نیم سال دوم را نیز به عنوان یک سیاست اصلی عنوان کرد و بیان داشت: «باید عملکرد بندرامام در نیم سال دوم شاخص باشد، باید راندمان بالاتر برود، ظرفیت بالاتر برود و رکورد شکنی داشته باشیم و با درجه حساسیت بالا ،عقب ماندگی ها جبران شود.»