به گزارش اکونا پرس،

صورت‌های مالی میان‌ دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ شرکت پتروشیمی بوعلی سینا از افزایش هفتاد و چهار درصدی سود «بوعلی» در نیمه نخست سال حکایت دارد.

بر پایه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) شرکت پتروشیمی بوعلی سینا، این نماد در نیمه نخست سال جاری به ازای هر سهم ۴.۵۲۱ ریال سود شناسایی کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

همچنین این شرکت طی مدت شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲ مبلغ ۶۴,۸۸۱,۳۷۷ میلیون ریال (شصت و چهار هزار و هشتصد و هشتاد یک میلیارد و سیصد و هفتاد و هفت میلیون ریال) سود شناسایی کرده است که پیش بینی می‌شود تنها طی ۹ ماهه امسال بتواند سود سال گذشته خود را محقق سازد.