به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی بندرامام، دکتر انصاری نیک در جلسه مدیریت دانش مجتمع گفت: «وقتی کسی می خواهد از سازمان بازخورد عملکردی بگیرد می شود یادگیری سطح اول یا تک حلقه ای هست.سازمان در حلقه دوم است که زنده می شود و ارگانیزیشن شکل میگیردویادگیری سازمانی رخ می دهد چرا که به کمک یادگیری خطای هدفها و راهبردها و ارزشها هم شناسایی و اصلاح میشود.

وی افزود: «در حلقه سوم سازمان دوباره متولد می شود، یعنی سازمان از دانش خود کمک میگیرد و با اصلاح فرایندهای یادگیری پوست می اندازد و دوباره احیا می شود.»

دکتر انصاری نیک در جلسه مدیریت دانش مجتمع در میان مدیران ارشد شرکت پتروشیمی بندرامام ادامه داد: «وقتی ارزش ها ی کاری و هدف ها اصلاح گردند آن وقت است که سازمان علاقمند می شود وپتانسیل یادگیری مجدد ایجاد میگردد، اینکه می گویید هیچ کسی فکر نمی کند (نمی اندیشد)یعنی سازمان مکانیکال یا مرده است، اینکه کسی توجه نمی کند یعنی برایش اهمیت ندارد، یعنی اجزای سازمان که مدیرانش ،رهبران یادگیری سازمانی هستند راجع به یادگیری هوشمند عمل نمیکنند تا وارد چرخه ی عملکرد نوین سازمان شوند.»

دکتر انصاری نیک در ادامه جلسه تصریح کرد: «بزرگترین مرکز اطلاعات و تبادل اندیشه مدیران و کارشناسان برای تصمیم گیری است. بخش دوم صورت جلساتی کاری و فنی است که می نویسند،بخش سوم از طریق گزارشات اداره اطلاعات و مدیریت است، بخش چهارم در گفت و گو های کاری است، گفت و گو ها و شنیده ها و حرف هایی که مدیران می زنند. برخی اوقات شما این ها را ضبط و تصویر برداری می کنید و یا حتی گفت و گو هایی که در سایت است این ها بخشی از اطلاعات مهم ما است.»

مدیرعامل پتروشیمی بندرامام در ادامه تشریح کرد، گفت و گو های بندر امام روزانه چقدر است؟ در بین مدیران و در اموزش و یا در بین رانندگان و تعمیرات و… باید دائما این ها را ثبت و ضبط کنید و تحلیل بدهید و روش بدهید و برای مدیران طبقه بندی کنید، باید بگویید که من ۵۰ صورت جلسه شما را دیده ام و تحلیل محتوایی کردیم و برای مثال شما روی ۵ کد کلیدی حرف می زنید و فکر می کنید . این بخش مهمی از وظایف بخش مدیریت دانش است . این ها را باید این طور دسته بندی کنید و به آن ها بگویید این می شود بازخورد برای یاد گیری سازمان یعنی آن ها را هشیار می کنید و می گویید این ۳ مورد مانده است و به قولی شکاف دانشی محسوب میشود که ناقص است یا پوشش داده نمی شود در حالیکه سازمان به این ها نیاز دارد.»

وی افزود: «سعی کنید پیگیری ها و تلاش و خود را بیشتر کنید تعامل خود را با ادارات و روابط عمومی و منابع انسانی بیشتر کنید، از آدم هایی که در این زمینه کار کرده اند و عمیقا بلد هستند دعوت کنید و استفاده کنید یا به صورت کارشناسی و برون سپاری کار و یا به صورت سمینار و مشاوره و… . از استاندارد هایی که در این زمینه وجود دارد کمک و راهنمایی بگیرید و اگر لازم شد در این زمینه استانداردی را دریافت کنیم می توانید روی آن کار کنید. البته ما به دنبال گواهینامه و شعار و اسم نیستیم، بندر امام اسم موجهی دارد و نیازی به گواهینامه ندارد ما به غنا و محتوا نیاز داریم، ما به پوسته نیازی نداریم درون ما باید پر باشد، وزن بندر امام انقدر خوب و زیاد است که به پوسته نیازی ندارد، باید هسته و درون را غنی و محکم کنیم و این از طریق یادگیری و مدیریت دانش است.»
مدیریت دانش موضوع آسانی نیست، برای اینکه فرق مدیریت دانش را در دنیا ببینید از جهان توسعه یافته و جهان عقب مانده می توان به راحتی متوجه این موضوع شد. فرق بین یک سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی واقعی یا یک یادگیری غلط و بدل در این است که یک سازمان کاملا توسعه یافته و مدرن را می بینید که از دانش به ثروت رسیده و یا از دانش به دانش جدیدی رسیده است ولی در جایی دیگر می بینید که کاملا توسعه نیافته و عقب مانده هستند و فقر و فلاکت و نابودی وجود دارد.»

دکتر انصاری نیک ادامه داد: «سازمانی متلاشی شده، چون نتوانسته اهداف اش را عوض کند. نتوانسته فرایند ها را با محیط تطبیق بدهد. علت نابودی چیست؟ عدم انطباق با محیط علت نابودی است، مجموعه ای که نمی تواند خود را با محیط و تغییر حرکت بدهد به سمت زوال خواهد رفت»

مدیرعامل شرکت پتروشیمی بندرامام در پایان تصریح کرد: «مدیریت دانش برای ما بسیار مهم است و به آن برسید و کار کنید.»
امیدوارم مدیریت دانش در فرایندهای بندرامام بتواند منشأ تحول و ارزش آفرینی گردد.

  •