به گزارش اکونا پرس،

فروش شرکت در بازه 9 ماهه سال جاری 21 همت بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 22% داشته است. شرکت در فصل جاری 6747 میلیارد فروش داشته است که نسبت به فصل گذشته افت 13% داشته است. حاشیه سود ناخالص شرکت از 24.5% به 32.3% رسیده است که علت افزایش در این فصل، کاهش آیتم سایر هزینه ها در بخش سربار بوده که در فصل قبل رقم بالایی گزارش شده بود که شرکت در این فصل آنرا تعدیل نموده است.

 آخرین قیمت سهم 13130 تومان بوده و بازدهی یک فصل اخیر سهم 2.6% می‌باشد.