بسمه تعالی

سرمایه های انسانی ؛ بعنوان گرانبهاترین و کلیدی ترین منابع هر سازمان پیشرو و استراتژیک محسوب میشوند و با بهره گیری از توانمندیهای آنان علاوه بر رفع تهدیدات ؛ میتوان فرصت های بی بدیلی را در عرصه صنعت پتروشیمی خلق نمود.

اینجانب ۲۵ فروردین ماه « روز ملی منابع انسانی » را خدمت کلیه کارکنان خدوم و شریف صنعت پتروشیمی تبریک عرض نموده ؛ امید آن دارم تا با بهره گیری از توان و تجربه سرمایه های انسانی ؛ سازمانی چابک و برخوردار از تفکر و مدیریت علمی را رقم زده و با عزمی راسخ در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در جبهه تولید گام برداریم.

سپهدار انصاری نیک 

نایب رییس هیت مدیره و مدیر عامل