به گزارش اکونا پرس،

 در بخشی از این پیام آمده است: «بدون شک صنعت پتروشیمی کشور حجم بزرگی از شکوفایی خود را مدیون تلاش شبانه روزی این عزیزان است»