به گزارش اکونا پرس،

شرکت نفت پاسارگاد با برپایی غرفه در نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران (IRAN EXPO 2024) از تاریخ 8 الی 12 اردیبهشت 1403در سالن 38B،  شماره B 48-51  از ساعت 9 الی 16 پذیرای بازدیدکنندگان می باشد.

 • گزارش تصویری از دومین روز نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران

 • گزارش تصویری از دومین روز نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران

 • گزارش تصویری از دومین روز نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران

 • گزارش تصویری از دومین روز نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران

 • گزارش تصویری از دومین روز نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران

 • گزارش تصویری از دومین روز نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران

 • گزارش تصویری از دومین روز نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران

 • گزارش تصویری از دومین روز نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران

 • گزارش تصویری از دومین روز نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران

 • گزارش تصویری از دومین روز نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران

 • گزارش تصویری از دومین روز نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران

 • گزارش تصویری از دومین روز نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران

 • گزارش تصویری از دومین روز نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران

 • گزارش تصویری از دومین روز نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران

 • گزارش تصویری از دومین روز نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران

 

ثبت امتیاز