به گزارش اکونا پرس،

 میرحاجی در این دیداربیان کرد پیشرفت جوامع مرهون تربیت و آموزش موثر معلمان و اساتیدی می باشد که در شکل دهی به نظام علمی یکی از ارکان توسعه و تعالی کشور است.روز معلم فرصتی ارزشمند و مغتنم است تا از تلاش و زحمات قشری که در تبیین و گسترش تعالیم الهی، علمی و پرورش آدمی ماندگارترین جلوه های نور و آگاهی را پدید آورده اند، تقدیر شود.

در این دیداربا اهدای لوح سپاس و شاخه های گل از زحمات معلمان برای تربیت نسل آینده ساز کشور تقدیر و تشکر به عمل آمد