به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی، در این پنل آقایان: علی اکبر حسینی، داود رحمت جو و خانم جوادی مقدم، تجربیات شرکت را در خصوص اقتصاد چرخشی و ایمنی فرایند(با تاکید بر انضباط عملیاتی) ارائه ‌کردند که مورد استقبال حاضرین قرار گرفت.