به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی پارس،در این نشست که با نظارت  رئیس  و کارشناس  اداره  عملکرد و توسعه سازمانی  گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس  و  حضور فعالانه خبرگان ونمایندگان منتخب از  مدیریت  ارشد مجتمع،مدیریت مهندسی و خدمات فنی،مدیریت بهره برداری  ،مدیریت نگهداری و تعمیرات ،مدیریت مالی و روابط با سرمایه گذاران ،مدیریت سیستمها ، فناوری اطلاعات و ارتباطات،مدیریت منابع انسانی ،مدیریت زنجیره تامین ،بازاریابی و فروش ،امور برند،مسوولیت اجتماعی و روابط عمومی و  امور توسعه محصول ،فناوری و نوآوری ،تشکیل شد ، ضمن بررسی مجدد چارچوب گزارش دهی پایش و بهبود قابلیتهای سازمانی ، نسبت به اعمال اصلاحات یا بازنگری در معیارها و شاخص های  قابل اندازه گیری و همچنین اخذ پیشنهادات در زمینه تعریف پروژه های بهبود فرایندی که بخش مهم از ساختار اصلی طرح مدیریت عملکرد و توسعه قابلیت ها می باشد ، اقدام گردید .

در پایان این جلسه  ، نمایندگان اداره عملکرد و توسعه سازمانی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس ، ضمن ابراز خرسندی از برقراری فرهنگ کار تیمی  در حوزه مدیریت فرایندهای شرکت پتروشیمی پارس و خصوصا نظارت عالی مدیر عامل شرکت  بر اجرای این رویکرد که  مصداق تحقق  رسالت مسوولیت مدیریت در اجرای نظام فرایندی می باشد ، نسبت به افزایش تعاملات  و ارتباطات فی مابین و کمک در ارتقاء روز افزون جایگاه پتروشیمی پارس از منظر مدیریت نظام  فرایندها   ، اظهار خوشبینی کردند