به گزارش اکونا پرس،

به نقل از برند،  صندوق سیار شماره ۳۰ انتخابات چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری صبح امروز، جمعه 8 تیر ماه در مسجد الزهرا مجتمع پتروشیمی نوری مستقر شد تا کارکنان این شرکت ، با مشارکتی پرشور در این دوره از انتخابات حضوری فعال داشته باشند.
گفتنی است با توجه به آمار نفرات حاضر در این مجتمع بزرگ تولیدی، میزان مشارکت رسمی کارکنان شرکت پتروشیمی نوری در پای صندوق رای،  مشارکتی 80 درصدی در انتخابات را نشان می دهد.