به گزارش اکونا پرس،

به نقل از  روابط عمومی پتروشیمی هنگام، در این مانور‌ موفقیت آمیز که برای اولین بار  با هدف انطباق سیستم واکنش در شرایط اضطراری و سیستم های ارتباطی و تجهیزات ایمنی و عملکرد  تیم پزشکی به اجرا در آمد در ابتدا با اعلام حریق در  برج های خنک کننده تیم آتش نشانی پتروشیمی هنگام با هدایت مدیر واکنش در شرایط اضطراری و فرمانده صحنه حادثه توسط تنها خودرو پیشرو مستقر در سایت اقدام به عملیات انتقال مصدومین و اطفا حریق پرداختند که با گسترش حریق ،مدیر واکنش در شرایط اضطراری با اعلام گسترش حادثه از سطح 1 به سطح 2 ، از HSE منطقه پارس درخواست کمک کردند. 

با ورود تیم HSE و آتش نشانی منطقه پارس متشکل از  دو تراک سنگین، آمبولانس‌ها، تانکر آب و خودروی پست فرماندهی، فرماندهی عملیات به وی تحویل و عملیات اطفاء حریق ادامه پیداکرد در ادامه برای پشتیبانی احتمالی، دو خودرو آتش نشانی از پتروشیمی دماوند و منطقه ویژه جهت کمک رسانی به محل رسیده و در موقعیت  قرار گرفتند.

احمد افروغ، فرمانده صحنه حادثه در این خصوص گفت:پس از اجرای مانور، جلسه"ارزیابی پس از مانور" با محوریت مدیریت شرایط اضطراری پتروشیمی هنگام و با حضور  نعیمی  فرماندهی عملیات منطقه پارس و مدیریت بحران منطقه عباس یار محمدی و کلیه پرسنل درگیر در مانور اقدام به تشریح نقاط قوت و ضعف کردند  که در این جلسه،  غلامرضا یعقوب زاده رئیس ساختمان ونصب پتروشیمی هنگام و مدیر واکنش در شرایط اضطراری  ضمن تشکر از کلیه پرسنل دست اندرکار  با توجه به بازخورد مناسبی که از نحوه عملیات مانور اطفا حریق دریافت شد بر انجام بیش از پیش این دست مانور‌ها ، رفع نواقص و ایرادات احتمالی و کسب هر چه بیشتر آمادگی در شرایط اضطراری تاکید شد.

f874d8e1-ca06-4b87-bb6a-7cbe31e63044

894da0f0-b254-4a1d-87d8-81d29b98b88e

e029d527-5a3e-4262-b99d-450b40d2aee9