به گزارش اکونا پرس،

 به نقل از شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد: افزون بر این، بالغ بر یک میلیون و ۸۱۶ هزار و ۱۷۶ نفر ساعت دوره آموزشی نیز برای ۱۰۲ هزار و ۱۶۷ نفر شرکت‌کننده در قالب آموزش‌های کوتاه‌مدت ویژه مدیران و کارکنان در شرکت ملی نفت ایران برگزار شده است که دوره‌های مختلف شغلی، بهبود مدیریت، عمومی، زبان، کامپیوتر و HSE را در برگرفته است.

بر اساس این گزارش، سرانه‌های آموزشی در شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه ۱۷.۸ ساعت برای کارکنان و ۱۶.۱۸ ساعت برای مدیران سازمان بوده است.