به گزارش اکونا پرس،

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی پارس، ارائه این مباحت در این کارگاه توسط دکتر محمدحسین فامیلی مدیر حسابداری داخلی ‌شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس صورت در سالن جلسات پتروشیمی پارس گرفت.‌

مدیر حسابداری داخلی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در این کارگاه بر رعایت تمامی موازین داخلی و تنظیم صورت‌های ‌مالی و عملکردی بر طبق قانون و تلاش حداکثری برای شفافیت در صورت‌های مالی تاکید کرد.‌

گفتنی است در این کارگاه تمامی مدیران ارشد و میانی پتروشیمی پارس و از جمله مدیرعامل این پتروشیمی حضور داشتند.‌

608372f0-4e87-46f7-abe5-6e0cf43d686b