به گزارش اکونا پرس،

 به نقل ازدفتر روابط عمومی؛ حمیدرضا عظیمی، معاون برنامه ریزی شرکت برق حرارتی در جریان سفر به استان هرمزگان و بازدید از نیروگاه ایسین اظهار داشت: نیروگاه ایسین یکی از مهمترین نیروگاه های جنوب کشور است که بخش مهمی از برق کشور را تامین می کند. 

وی افزود: نیروگاه ایسین دارای ٤ واحد گازی هرکدام به ظرفیت ١٦٢ مگاوات در مجموع ٦٤٨ مگاوات است.

عظیمی خاطرنشان کرد: واحدهای گاز نیروگاه ایسین به تدریج از بهار٩٣ تا زمستان ٩٣ وارد مدار تولید برق شده اند و تلاش می کنیم تا پروژه احداث واحدهای بخار این نیروگاه را هرچه زودتر عملیاتی کنیم.

معاون برنامه ریزی شرکت برق حرارتی با بیان اینکه مهمترین هدف شرکت برق حرارتی برنامه ریزی جهت رفع مشکل تامین آب نیروگاه ایسین است گفت: بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی ایسین شامل ٢ واحد بخار به ظرفیت هرکدام ١٦٠ مگاوات در مجموع ٣٢٠ مگاوات خواهد بود که با احداث بخش بخا ظرفیت این نیروگاه به ٩٦٨ مگاوات خواهد رسید.

عظیمی انجام تعمیرات اساسی واحدهای ١و٢ نیروگاه ایسین را از مهمترین اقدامات انجام شده در این نیروگاه برای آمادگی در پیک ٩٨ عنوان کرد و افزود: نیروگاه ایسین پیک مصرف سال ٩٨ را با حداکثرآمادگی سپری کرد و این نیروگاه با تولید ٢ میلیونو ٣٩٥ هزار و ٥٣٠ مگاوات ساعت برق در ٦ ماهه نخست سال جاری نقش به سزایی در تامین برق پایدار کشور ایفا کرد.