به گزارش اکونا پرس،

به نقل ازدفتر روابط عمومی، حمیدرضا عظیمی، معاون برنامه ریزی شرکت برق حرارتی در جریان بازدید از نیروگاه بندرعباس ضمن تقدیر از تلاش های کارکنان نیروگاه بندرعباس برای گذر از پیک ٩٨ اظهار داشت: طی ١٠ سال گذشته رشد مصرف برق در کشور حدود ٤.٦ درصد بوده که این رقم در پیک سالجاری به ١ درصد رسیده است.

وی افزود: مطابق برنامه ارائه شده از سوی شرکت برق حرارتی برای پیک مصرف برق سال ٩٨، ١٦٠ مگاوات پروژه های رفع محدودیت تولید و افزایش ظرفیت عملی نیروگاه بندرعباس بود که با رفع این محدودیت ها کمک بسزایی در گذر از پیک ٩٨ شده است.

معاون برنامه ریزی شرکت برق حرارتی با بیان اینکه ٣ هزارو ٨٠٠ مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید برای گذر از پیک سال ٩٩ پیش بینی شده است خاطر نشان کرد: ٥٠٠ مگاوات از این ٣ هزارو ٨٠٠ مگاوت ظرفیت نیروگاهی جدید مربوط به پروژه های رفع محدودیت تولید و افزایش ظرفیت عملی در نیروگاه ها است.

عظیمی خاطرنشان کرد: ٢٥ درصد از برنامه های توسعه ای شرکت برق حرارتی برای پیک ٩٩ با اتمام پروژه های نیروگاه هنگام و قشم تا قبل از پیک مصرف سال بعد، اجرایی خواهد شد که این امر نشان دهنده پتانسیل استان هرمزگان برای تولید برق کشور است.