به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی پتروشیمی بوعلی سینا، دوره آموزش ارزیابی لایه‌های حفاظتی مخزن 8001 مواد میکس زایلین و بازنگری PIP (طرح قبل از حادثه) و سناریو مربوطه با توانمندسازی اعضای تیم حادثه شرکت پتروشیمی بوعلی سینا طی دو روز برگزار شد.

در این تمرین که پنجمین مانور دورمیزی در سال جاری بود اعضای تیم به تمرین دورمیزی این سناریو با حضور فرماندهی صحنه و مدیر شرایط اضطراری پرداختند.

همچنبن دو دوره آموزش نیز باهدف توانمندسازی اعضای تیم آتش نشانی همزمان با برگزاری این مانور برگزار شد.

f9188711-f53e-4862-b292-399a4a4c5ddb