به گزارش اکونا پرس،

مهندس جعفر ربیعی با اهدای لوح سپاسی به دکتر صالح احمدی مدیرعامل پتروشیمی خوزستان ‌سرآمدی این شرکت‌ در حوزه ایمنی و ‌HSE ‎را در میان شرکت‌های برتر تولیدی  تبریک گفت.‌