به گزارش اکونا پرس،

 

 در متن سپاسنامه سیدمحمود واعظی خطاب به کریم زمانی، مشاور و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت نفت ارسال شده، آمده است: «با توجه به رسیدگی به‌موقع و پاسخگویی مناسب به مکاتبات این دفتر به ویژه پی‌نوشت‌ها و دستورات رئیس جمهوری، بدینوسیله از جنابعالی و همکاران محترمتان در وزارت نفت تقدیر و تشکر می‌نمایم.