به گزارش اکونا پرس،

اعتباری حدود هزار میلیارد تومان سال آینده به مشترکان خانگی و تجاری در قالب شرکت های استارت آپ برای پاداش صرفه جویی تخصیص داده شده است وحدود ۱۲۰ هزار مشترک صنعتی امسال  پاداش دریافت کرده اند

سیاست توانیر کاهش نقش دولت در خرید و فروش برق است.ظرفیت عرضه برق در بورس انرژی ۲ برابر شده است.

در فاز اول مشترکان صنعتی منظور شده اند که نیم درصد را شامل می شود ولی ۳۳ درصد انرژی مصرفی در این بخش است 

چون تعرفه فروش در بورس انرژی و تعرفه ازاد نزدیک است ، بحث یارانه متقاطع مطرحی نیست.