به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران به منظور آمادگی کارکنان جهت مقابله و واکنش مناسب در شرایط اضطراری و همزمان با هفته پدافند غیرعامل مانور تخلیه اضطراری در ستاد شرکت برگزار شد.

1_19_24_img_2147