به گزارش اکونا پرس،
 
 حسنعلی تقی‌زاده ضمن خیر مقدم برای اصحاب رسانه با اشاره به اینکه با هدف تامین انرژی مورد نیاز واحدهای صنعتی گلگهر و با ظرفیت 1500 واحد مطالعات لازم انجام شد گفت: در فاز 3 نیروگاه به ظرفیت 500 مگاوات و سه بلوک 500 مگاواتی برنامه‌ریزی شد تا احداث و اجرا شود. 
وی افزود: بلوک اول که همان 500 مگاوات است احداث شده و وارد مدار بهره‌برداری قرار گرفت و یک واحد بخار 160 مگاواتی مانده است که به بهره‌برداری خواهد رسید. 
تقی‌زاده با بیان اینکه واحدهای گاز نیروگاه گهران دو سال است که به مرحله تجاری رسیده است اظهار داشت: واحد گازی نیروگاه گهران ابتدای مهرماه به بهره‌برداری تجاری رسید. 
وی خاطرنشان کرد: حجم سرمایه‌گذاری دو بلوک اول نیروگاه گهران 280 میلیون یورو بود که 70 درصد آن را شرکت مپنا فاینانس کرده است. 
به گفته تقی‌زاده بلوک یک یا همان فاز یک نیروگاه به میزان 500 مگاوات از نوع کلاس E بوده است که راندمان آن 48 درصد است. 
* مذاکره با سرمایه‌گذار روس برای فاینانس گهران
مدیرعامل انرژی تابان هور ادامه داد: مذاکرات اولیه با مپنا و آنسالدو ایتالیا انجام شده است و قرار است مذاکرات فاینانس با اسکیم بانک روسیه برای بلوک دو به میزان 300 میلیون یورو انجام شود که البته با این درخواست موافقت شده است. پس اگر شرکت برق حرارتی کمک کند می‌توانیم بلوک دو این نیروگاه را زودتر شروع کنیم. 
به گفته وی بلوک سه نیز مطالعات آن انجام شده است و بعد از اجرای بلوک دو بلوک سه را شروع خواهیم کرد. 
وی تاکید کرد: برای احداث بلوک دو نیروگاه مپنا در اولویت قرار دارد اما اگر نتواند کلاس F را به ما بدهد مجبور هستیم از آنسالدو ایتالیا برای این منظور استفاده کنیم. 
مدیرعامل انرژی تابان هور با اشاره به اینکه شرکت آنسالدو ایتالیا یک ویژگی خاصی دارد گفت: بعد از اینکه تحریم‌ها شدت بیشتری گرفت به دلیل اینکه یک تجربه خوبی در همکاری با شرکت آنسالدو برای نیروگاه هریس داشتیم چرا که تمامی تجهیزات نیروگاه بخار هریس را علی رغم تحریم‌ها به ما تحویل داد. 
وی افزود: سیاست ایتالیایی‌ها در مورد تحریم‌ها اینگونه است که آنها تجهیزات را می‌دهند اما فقط باید ارز را به آنها برسانیم.