به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی, شرکت پتروشیمی خوزستان  در راستای بهبود مستمر, پروژه ارزیابی داخلی فرایندهای سازمانی خود را با بهره گیری از مدل TECHCHI (TEM1000:2019) برگزار نمود. 

هدف این پروژه رشد و ارتقای شرکت از طریق شناسایی فرایندهای سازمانی و مقایسه آن با استانداردهای بین المللی در جهت بهبود مستمر فرایند ها و تعیین فرایند های اولویت دار با توجه به محدودیت منابع و امکانات بود .

ارزیابی فرایند ها سازمانی شرکت پتروشیمی خوزستان پس از حضور ٤ ارزیاب آموزش دیده به صورت مستمر ، برگزاری جلسات هفتگی فرایندهای سازمانی ،برگزاری جلسات بررسی ریسک ها و فرصت ها ، برگزاری چندین دوره  آموزشی برای مدیران و کارشناسان شرکت, اجرای پروژه های بهبود بعد از عارضه یابی و همچنین برنامه ریزی دقیق و مطلوب از سوی واحد برنامه ریزی و اطلاعات مدیدیت انجام شد.

در طی دو روز بیستم و بیست و یکم آبان ماه ارزیابان طی مصاحبه با مدیران میانی ، مسئولان واحد ها و متولیان فرایند طی ١٢ جلسه  به بررسی بیش از ١٢٠ فرایند سازمانی در دوازده بعد مدل در قالب کارگروه های اجرایی پرداختند.