به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی پتروشیمی بندرامام، روز گذشته با حضور حمیدرضا رستمی مدیرعامل پتروشیمی بندرامام، سروان ‌مقدم فرمانده پایگاه مقاومت بسیج صنایع پتروشیمی ماهشهر و سرهنگ بابایی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان ماهشهر ‌مانوری تحت عنوان امنیت و اقتدار از سوی پایگاه مقاومت بسیج شهید بهشتی و با مشارکت اداره حراست پتروشیمی بندرامام در ‌این مجتمع برگزار شد.‌

در این مانور که بیش از ۱۵۰ نفر در آن شرکت کردند، پایگاه مقاومت بسیج شهید بهشتی پتروشیمی بندرامام با احداث ایستگاه ‌صلواتی از کارکنان شرکت پذیرایی کرد و پس از آن با حضور در واحدهای مختلف شرکت و انجام عملیات‌های از پیش مشخص ‌شده مانور را به اتمام رساندند.‌

گفتنی است فرمانده پایگاه مقاومت بسیج صنایع پتروشیمی ماهشهر و فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان ماهشهر از تمامی ‌مراحل و محل‌های مانور بازدید میدانی داشتند.‌

در انتها حمیدرضا رستمی مدیرعامل پتروشیمی بندرامام ضمن اعلام رضایت از انسجام در برگزاری مانور از دست اندرکاران آن ‌تشکر و قدردانی کرد