به گزارش اکونا پرس،

​​به نقل از روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز؛مصطفی ذبایح نـجف آبادی، سرپرست معاونت نگهداری و تعمیرات  این نیروگاه اظهار داشت : تکیه بر توانمندی های کارکنان بویژه در عرصه فناوری و ساخت تجهیزات و حمایت از آنها در صنعت نیروگاهی یکی از اهداف و رویکردهای نیروگاه رامین در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است و طی سالهای گذشته تاکنون نیز توانستیم با این رویکرد بخش عمده ای از قطعات و تجهیزات مورد نیاز خود را در کارگاههای مستقر در نیروگاه تولید و یا بازسازی نمائیم. وی ساخت کامل کولر بخار استارت بویلر فاز 3 نیروگاه رامین را نمونه بارزی از توانمندی و تجربه ارزشمند تلاشگران این مجموعه صنعتی بمنظور پایداری واحدهای تولیدی و گام نهادن در مسیر خودکفایی دانست. وی کمترین هزینه ساخت وخرید این تجهیز در کارگاه های خارج از نیروگاه در حدود 5 میلیارد و 500 میلیون ریال عنوان نمود در صورتی که ساخت این تجهیز توسط کارکنان کارگاه بازسازی و ساخت مبدلهای حرارتی نیروگاه حدود  یک میلیارد و 30 میلیون ریال  با احتساب هزینه های خرید و تهیه لوله های مورد نظر هـزینه داشته است که این رقم معادل  یک پنجـم   هزینه خرید این تجهیز می باشد .

 
هـادی لقمانیـان ،مسئول کارگاه بـازسـازی و ساخـت مبدل های حرارتی نیروگاه رامین نیز اظهار داشت:  کولر بخار استارت بویلـر وظیفه تولید آب مقطر از بخار ثانویه اواپراتور را به عهده دارد و یکی از عوامل موثر در کاهش میزان تولیدی آب مقطـر و سوختگی تیوب ها ( Over Heat   ) ، رسوب گذاری بیش از حد لوله ها ، به دلیل تغییـر در رژیـم آب خنک کاری رودخانه کارون و تشکیل رسوب در مجاورت حرارت بالا در این تجهیز می باشد . وی گفت: با توجه به نیاز و اهمیت تولید آب مقطـر و کاهش مدت زمان تعمیـراتی تجهیز و همچنین صرفه جویی اقتصادی و کاهش هزینه های ساخت در کارگاه های خارج از نیروگاه  با همت و دانـش فنی پرسنل اداره نگهداری و تعمیرات مبدل های حرارتی اقدام به ساخت یک دستگاه کویل کولر بخار استارت بویلر نمودیم و هم اکنون نیز پس از نصب در شرایط مطلوبی  قرار دارد و درحال بهـره برداری می باشد.