به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری، در این نشست مدیران عامل و منابع انسانی شرکت های بهره برداری نفت و گاز آغاجاری، مسجد سلیمان، گچساران، کارون و مارون  و جانشین مدیران عامل شرکت های بهره برداری، مدیر منابع انسانی و رئیس مهندسی ساختار و بهره وری شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب  حضور داشتند.

در این نشست، مسائل موجود در حوزه منابع انسانی و ساختار سازمانی از سوی مدیران عامل و منابع انسانی شرکت های بهره برداری تابعه به بحث گذاشته شد و حاضران راهکارهای خود را برای حل آنها ارائه دادند.

شایان ذکر است اولین نشست تخصصی مدیران عامل شرکت های بهره برداری تابع مناطق نفت خیز جنوب به میزبانی شرکت بهره بردای نفت و گاز گچساران برگزار شده بود.