به گزارش اکونا پرس،

محمدرضا بختیاریان ،مدیر آبفای ناحیه یافت‌آباد در تشریح این پروژه گفت: با توجه به ضرورت خروج لوله‌های ۴۰۰میلی‌متری موجود از مدار آب‌رسانی خط شمال به جنوب میدان جانبازان که معارض ساخت پایه‌های پل تقاطع غیرهم‌سطح درحال ساخت هستند، این عملیات با نصب و سه‌راه‌گیری روی لوله‌های ضلع شمال به جنوب با رعایت کلیه نکات ایمنی انجام شد.