به گزارش اکونا پرس،

 

 

 

به نقل از دفتر روابط عمومی نیروگاه اصفهان-  سعید نظری، مدیر امور شیمی شرکت مدیریت تولید برق اصفهان در این باره اظهار داشت: حرارت حاصل از احتراق سوخت در محفظه احتراق، توسط لوله های بویلر جذب و به سیال داخل آن که آب و یا بخار است هدایت می گردد. وجود هرگونه رسوبی در داخل لوله های بویلر می تواند به شدت بر این انتقال حرارت تاثیر گذاشته و راندمان آن را کاهش دهد. 
وی ادامه داد: لذا لازم است هر چند سال یکبار، بعد از اینکه مقدار رسوبات بر روی سطح داخلی لوله ها از یک مقدار تعریف شده بیشتر شد، اقدام به انجام اسید شویی جهت حذف رسوبات و در انتها ایجاد لایه محافظ اکسید مغناطیسی آهن، جهت جلوگیری از خوردگی صورت گیرد. لذا اسید شویی بویلر واحد اول 320مگاواتی نیروگاه اصفهان انجام شد.
 
مدیرامور شیمی شرکت مدیریت تولید برق اصفهان در ادامه گفت: مراحل کاری شامل پخت قلیایی به منظور افزایش نفوذپذیری و تاثیر مواد اسیدی بر روی رسوبات، آهن زدایی با اسیدسیتریک، مس زدایی با افزایش آمونیاک، آهن زدایی با اسید کلریدریک و مرحله پسیو موقت توسط کارکنان این شرکت اجرا شد.
وی افزود: قبل از انجام عملیات اسیدشوئی، انجام لوله کشی و نصب تانکهای مربوطه توسط بخش تعمیرات مکانیک در حدود 10 روز انجام گرفت و در ادامه با حضور 20 نفر از کارکنان امور شیمی، در دو شیفت 12 ساعته و بدون توقف به انجام رسید. 
گفتنی است عملیات اسید شویی در مدت اشاره شده با همکاری و حضور مستمر پرسنل بخشهای بهره برداری ، تعمیرات مکانیک  و تعمیرات الکتریک  انجام گرفت.