به گزارش اکونا پرس،

محمدرضا بختیاری گفت: از آنجا که تصفیه‌خانه هفتم آب تهران مخصوص جنوب شهر تهران و شهرهای جنوب شرق استان تهران است با نزدیک‌کردن کیفیت آب شمال و جنوب تهران، به افزایش عدالت اجتماعی کمک می‌کند.

 بختیاری افزود: آب مدول دوم تصفیه‌خانه هفتم آب تهران دو میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از مردم مناطق یافت‌اباد، نازی‌آباد، خاوران، شوش، شهرری و شهرهای جنوب شرق استان تهران شامل قیامدشت، پاکدشت، قرچک، ورامین و روستاهای اطراف آن و نیز شهر پیشوا را پوشش می‌دهد.

بختیاری در باره هزینه مدول دوم تصفیه‌خانه هفتم آب تهران گفت: ۵۵۰ میلیارد تومان برای فاز دوم این تصفیه‌خانه و بخشی از خط انتقال رینگ تهران هزینه کرده‌ایم در حالی که ارزش قیمت روز این پروژه هزار میلیارد تومان است.