به گزارش اکونا پرس،

بهنام صیفوری در این باره اظهار کرد: کارکرد ارتباطات در یک سازمان همان کارکرد رهبری سازمان بوده که وظیفه آن الهام بخشی و انگیزه دادن است و به گفته صاحب نظران، سازمان یک کل یکپارچه است. پس باید تلاش کنیم تا همه افراد سازمان را در هماهنگی، همسویی، همراهی و همدلی انگیزه داد و به تفاهم رسانده و هدایت کرد.
وی افزود: طی  این سال ها گردش اطلاعات در سازمان ما و تفاهم همه کارکنان، از دغدغه های مدیران فجر بوده و فعالیت های متعددی در این جهت تعریف و پیاده سازی شده است.
وی با تاکید بر اهمیت ارتباطات درون سازمانی ادامه داد: از جمله تعریف و پیاده سازی این موضوع می‌توان به آموزش، مشاوره، نشست های فصلی و موردی، طراحی و اجرای پویش های متعدد، شفاف سازی فرایندها از جمله تجارب ما برای توسعه و بهبود ارتباطات درون سازمانی بوده است.
رئیس روابط عمومی شرکت فجر انرژی خلیج فارس بیان کرد: ارتباطات درون سازمانی شامل دو بخش مهم رد و بدل کردن اطلاعات و احساسات بوده است؛ رد و بدل کردن اطلاعات به معنای این است که مسئول هر بخش، مسئول ارتباطات واحد خود نیز بوده و برای رسیدن به نتایج، لازم است با درون و بیرون واحد خود ارتباط مثبت و موثر برقرار کند.
وی گفت: رد و بدل احساسات یک قدم فراتر از رد و بدل کردن اطلاعات بوده  و به این معنا است که کارکنان به دلیل اینکه وقت زیادی را در کنار هم سپری می‌کنند باید به یکدیگر احساسات مثبت، روحیه، انگیزه و حس خوب را منتقل کنند که این کارکرد مهم رهبری است. مدیران،روسا و سرپرستان با ایجاد فضای مثبت به هدف کلی تفاهم سازمانی کمک می کنند.
صیفوری عنوان کرد: برای ایجاد و تقویت ارتباطات درون سازمانی تصمیم گرفتیم که تحقیقی توسط مرکز پژوهش و توسعه شرکت فجر انرژی خلیج فارس برای چگونگی آسیب شناسی ارتباطات دورن سازمانی انجام دهیم.
وی ادامه داد: پس از تعیین تیم تحقیقاتی، مدل سه شاخکی برای آسیب شناسی ارتباطات که مدلی ایرانی بوده در نظر گرفتیم؛ این مدل براساس فرهنگ، ارتباطات، ساختارها، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل و رفتار کارکنان و مدیران سازمان بوده است.
رئیس روابط روابط عمومی شرکت فجر انرژی خلیج فارس افزود: پس از طی شدن روند تحقیقات شش ماهه، 40 استراتژی معین شد که از این تعداد  10 استراتژی به عنوان مهمتر و وزین تر در نظر گرفته شد؛ برای اجرای این 10 استراتژی طرحی سه ساله پیشنهاد شده است.
وی بیان کرد: این طرح دی ماه امسال در شانزدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران موفق به کسب جایزه تعالی مدیریت ارتباطات درون سازمان شده است و علت انتخاب آن، الگو بودن این تجربه برای سایر سازمان های ایرانی بوده است.
صیفوری در پایان خاطرنشان کرد: صرف گرفتن مقام برتر برای ما کافی نبوده و اصل موضوع، اجرای طرح و ایجاد تغییر و تحول در ارتباطات درون سازمانی بوده است که در بستر برنامه های اجرایی پیاده سازی و پایش می کنیم.