به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی پتروشیمی پارس، جلسه اضطراری در خصوص جلوگیری از شیوع و انتشار ویروس کرونا در ‌پتروشیمی پارس با حضور حسنی مدیرعامل و مدیران این مجتمع برگزار شد.‌

این جلسه با تاکید بر جلوگیری از ایجاد نگرانی بی‌مورد در بین کارکنان مصوب شد روابط عمومی با همکاری ‌HSE‌ آموزش‌های ‌لازم به کارکنان را با استفاده از ابزارهای اطلاع‌رسانی در دستور کار قرار دهد.‌

حضور در خوابگاه‌های پیمانکاران جهت بازدید، بازرسی و آموزش‌های مورد نیاز، خرید و نصب اسکنر حرارتی و تب سنج ‌حرارتی در ورودی شرکت جهت پایش و غربالگری پرسنل مشکوک به بیماری‌های ویروسی و پایش نفرات جدیدالورود یا ‌پرسنلی که از مرخصی به کار بازگشته‌اند از دیگر مصوبات این جلسه بود.‌

همچنین مقرر شد نیروهای حراست که عملیات پایش با اسکنر را انجام می‌دهند، در ورودی‌های شرکت نسبت به استفاده از ‌تجهیزات ‌PPE‌ اقدام کنند.‌

همچنین مقرر شد با لحاظ کردن این تمهیدات تا حد امکان از انتشار ویروس کرونا جلوگیری شود: تأمین امکانات ضدعفونی ‌فردی، تأمین امکانات ضدعفونی عمومی، ضدعفونی کردن سرویسهای ایاب وذهاب، رستوران، نمازخانه، سرویسهای بهداشتی، ‌اتاق کار پرسنل و ضد عفونی کردن محل استراحت کارکنان پیمانکارانی که دارای خوابگاه‌های مستقل هستند.

همچنین مقرر شد آموزش لازم و ‌نظارت کافی بر سرو غذا انجام شود.