به گزارش اکونا پرس،

خوشبختانه با اقدام بموقع و قبل از التهاب در بازار, برای کلیه کارکنان شاغل در مبین, پکیج پیشگیری شامل ماسک, ژل ضدعفونی, دستکش و دیگر اقلام بهداشتی تهیه و در اختیار ایشان قرار گرفت. همچنین به میزان مورد نیاز مواد برای گندزدایی و ضدعفونی وسایط نقلیه عمومی و خوابگاه ها اختصاص یافت.

از سوی دیگر اقداماتی برای شناسایی افراد با بیماری های زمینه ای در دست انجام می باشد و با بهره گیری از دستگاه های تب سنج در هنگام ورود کارکنان نسبت به پایش وضعیت اقدام می نماید.

مضاعف بر این آموزش کلیه پرسنل با نصب بنر و بروشورهای مرتبط انجام پذیرفت و غذا نیز به مقتضای وضعیت فعلی بصورت یک بار مصرف سرو می گردد.