به گزارش اکونا پرس،

محمد رضا بختیاری گفت: روند مصرف آب شرب تهران پایین نیامده است و از مردم درخواست داریم تا با رعایت مسایل بهداشتی، در مدیریت مصرف آب دقت کافی داشته باشند.

وی با بیان اینکه مصرف آب تهران به سه میلیون و 150 هزار متر مکعب رسیده است، اظهار داشت: به دلیل مسایل بهداشتی برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا سخت‌گیری زیادی مثل کاهش حداکثری افت آب را در دستور کار خود قرار نداده‌ایم، بنابراین شک نکنید که اگر روند مصرف آب این گونه ادامه پیدا کند، در تابستان به مشکل خواهیم خورد.

بختیاری با اشاره به اینکه وقتی مصرف آب افزایش می یابد، میزان تولید آب از منابع زیرزمینی افزایش می‌یابد، تصریح کرد: این شرک میزان آب مشخص و ثابتی از سدها دریافت می‌کند، بنابراین هر چقدر مصرف آب افزایش می‌یابد، مجبور می‌شویم که از منابع آب زیرزمینی بیشتر استخراج کنیم.