به گزارش اکونا پرس،
به نقل از جنوب فردا پتروشیمی بوعلی سینا در راستای مسئولیت های اجتماعی در شهر چمران ،حومه و روستا جهت اهدای لباس سایز شده به فرزندان بی بضاعت و ایتام اقدام به خرید نمود.

گفتنی است پتروشیمی بوعلی سینا با دعوت از فرزندان بی بضاعت و ایتام به فروشگاه جهت انتخاب از هرنوع لباس مورد نیاز در فروشگاه ، اقدام به بسته بندی و شب هنگام با هماهنگی‌لازم جهت بازدید از منازل و وضعیت خانواده ها ، هدایای انتخابی را به فرزندان تقدیم نمودند.

شایان ذکر است پتروشیمی بوعلی سینا با بررسی انجام شده پیرامون وضعیت مدارس شهر چمران با اعلام گروه جهادی شرکت تصمیم به رنگ آمیزی کلاس های یکی از مدارس شهر چمران گرفته شد.