به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد بارندگی های شدید در سومین روز از فروردین ماه و سرازیر شدن سیلاب سبب بروز نگرانی هایی در منطقه به ویژه در برخی از شرکت های فاز دو پارس جنوبی شد.

در پی وقوع این سیلاب، دکتر ابراهیم یاسری شیفت "مدیریت شرایط اضطرار شرکت های پتروشیمی منطقه" با حضور در محل وقوع حادثه، به انجام هماهنگی های لازم برای اقدامات ایمنی این حادثه پرداخت.

در عملیات پیشگیری از بحران، با استفاده از امکانات و ماشین آلات شرکت های پتروشیمی منطقه از جمله کامیون، بیل مکانیکی، لجن کش و پمپ انتقال آب نسبت به رفع خطر اقدامات لازم صورت گرفت.

گفتنی است مخاطرات این سیلاب با همکاری شرکت های پتروشیمی منطقه طی چند ساعت برطرف شد.