به گزارش اکونا پرس،

بر این اساس مدیران و روسای ادارات ستادی مناطق نفت خیز جنوب و شرکت های تابعه در استان خوزستان موظف شدند کارکنان خود را به نحوی که در امور محوله خلل اساسی ایجاد نشود، به یک پنجم کاهش داده و برنامه ریزی و اطلاع رسانی به زیرمجموعه خود را تا پیش از روز شنبه 9 فروردین ماه انجام دهند.