به گزارش اکونا پرس،

شایان ذکر است محلول این تکنولوژی از ترکیباتی تهیه شده که بر پایه پراستیک اسید و هیدروژن پراکساید و بهترین محلول روز دنیا برای از بین بردن ویروسها است. 

گفتنی است بر اساس MSDS این محلول خطراتی برای انسان ندارد، بو و رنگ و خطر خورندگی و خطر احتراق نیز ندارد و این دستگاه محلول فوق را به صورت بخار دودزا در فضا پخش نموده و باعث می شود موادنابود کننده ویروس کرونا در تمام محیط ساکن شده و محیط را بطور کامل استریل و عاری از ویروس و باکتری نماید.