به گزارش اکونا پرس،

«کریم دلجوان»  با اشاره به اخذ تست «کرونا» از کارکنان و کارگران شاغل در این مجتمع پتروشیمی، تصریح کرد: افرادی که مشکوک بودند با پرداخت حقوق و مزایا قرنطینه شدند اما خوشبختانه حتی یک کارگر و یا کارمند پتروشیمی ارومیه به دلیل شیوع کرونا در بیمارستان تاکنون بستری نشده است.

وی تنها فرد بستری شده در بیمارستان را رئیس مجتمع پتروشیمی ارومیه عنوان کرد و افزود: خوشبختانه وضعیت سلامت ایشان هم رو به بهبود بوده و مورد مشکوکی که منجر به بستری در بیمارستان شود تاکنون در پتروشیمی ارومیه نداشته‌ایم.

وی خاطر نشان کرد: تمامی پروتکل‌های بهداشتی در پتروشیمی ارومیه  با دقت  و جدیت رعایت می‌شود و این شرکت دارای ثبت اداره بهداشت به شماره ۱۲۱۱۰۵۶۴ است .