به گزارش اکونا پرس،

به نقل ازگزارش روز چهارشنبه شرکت مدیریت منابع آب ایران میزان بارش های حوضه آبریزمرزی شرق از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه۹۸) تا دوم اردیبهشت ماه به ۱۴۱.۱ میلیمتر بالغ شده که این میزان بارش نسبت به مدت مشابه پارسال که فقط ۹۹.۲ میلیمتر بارندگی داشت رشد بسیار خوبی پیدا کرده است.

رشد خوب بارش ها در این حوضه آبریز سبب شده در برخی مناطق آن که تا پیش از این خشک بود دارای چشمه‌های آبی کم نظیری شوند.

بارش های حوضه آبریز فلات مرکزی هم تا دوم اردیبهشت به ۲۰۵.۸میلیمتر رسید.

پارسال میزان بارش های این حوضه ۱۹۸.۹میلیمتر بود که بارش های امسال این حوضه آبریز با رشد مثبت مواجه شد.